Uwaga
Serwis Wedateka jest portalem tematycznym prowadzonym przez Grupę Wedamedia. Aby zostać wedapedystą, czyli Użytkownikiem z prawem do tworzenia i edycji artykułów, wystarczy zarejestrować się na tej witrynie poprzez złożenie wniosku o utworzenie konta, co można zrobić tutaj. Liczymy na Waszą pomoc oraz wsparcie merytoryczne przy rozwoju także naszych innych serwisów tematycznych.

Wedateka:Prawa autorskie

Z Wedateka, archiwa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gtk-ok.svg Ta strona opisuje zasadę polskich Wikiźródeł. Jest powszechnie uznawana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale wpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus. W przypadku wątpliwości, przejdź na stronę dyskusji.

Przy dodawaniu nowych tekstów należy uważać, aby nie naruszać praw autorskich. Przepisy prawa autorskiego obowiązują na Wikiźródłach w takim samym stopniu, jak w innych projektach Wikimedia. Teksty zamieszczane na Wikiźródłach nie mogą naruszać zarówno polskiego prawa autorskiego, jak też prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych (gdzie znajduje się siedziba Wikimedia Foundation oraz serwery Wikiźródeł).

Copyright
Copyleft

Czas ochrony autorskimi prawami majątkowymi w Polsce

 • od powstania utworu, całe życie twórcy i 70 lat po jego śmierci,
 • jeżeli twórca nie jest znany – 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu;

Jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca:

 • 70 lat liczy się od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu,
 • gdy utwór nie został rozpowszechniony – 70 lat od daty ustalenia utworu;
 • 50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania);
 • 50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania z fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia);
 • 25 lat w odniesieniu do pierwszego wydania nieopublikowanego wcześniej tekstu lub utworu (dotyczy utworów opublikowanych w roku 2000 lub później).

Ewentualne naruszenia prawa autorskiego można zgłaszać na stronie Teksty podejrzane o naruszenie praw autorskich.

Nie podlegają ochronie prawem autorskim

 • idee i pomysły, chyba że są wyrażone oryginalną formą,
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
 • proste informacje prasowe,
 • pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe,
 • znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne,
 • elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np.: typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji np. alfabetyczne.
 • utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku,
 • utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji,
 • znaki firmowe użyte w celach informacyjnych.

Niektóre aspekty prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych

 • w odniesieniu do utworów opublikowanych przed 1.01.1928 prawa autorskie wygasły
 • na mocy Uruguay Round Agreements Act (URAA), w odniesieniu do utworów opublikowanych poza terytorium Stanów Zjednoczonych prawa autorskie wygasają 95 lat po pierwszej publikacji utworu. Dotyczy to utworów publikowanych w krajach posiadających umowy o ochronie praw autorskich z USA lub będących sygnatariuszami Konwencji berneńskiej, a które podlegały ochronie prawa autorskiego w kraju pochodzenia autora w chwili wejścia w życie URAA lub umowy danego kraju z USA. Daty te dla poszczególnych krajów podane są w tej tabeli. Dla tekstów opublikowanych przez polskich autorów jest to 1.01.1996 r. i ochrona dotyczy autorów zmarłych 1.01.1946 lub później. Dla autorów pochodzących z innych krajów, daty mogą być inne.

Udzielanie licencji

W przypadku publikacji tekstów, do których majątkowe prawa autorskie jeszcze nie wygasły wikiskryba zamieszczający tekst na Wikiźródłach ma obowiązek wykazać istnienie zgody na jego opublikowanie. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. poprzez umieszczenie na stronie dyskusji zamieszczanego tekstu linku do licencji na jakiej został opublikowany (musi być zgodna z CC BY-SA 3.0), lub
 2. przesyłając kopię zgody właściciela praw autorskich (i/lub praw pokrewnych) na opublikowanie tekstu na licencji licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported do systemu OTRS.

Dokumenty dotyczące prawa autorskiego

Zobacz też