Uwaga
Serwis Wedateka jest portalem tematycznym prowadzonym przez Grupę Wedamedia. Aby zostać wedapedystą, czyli Użytkownikiem z prawem do tworzenia i edycji artykułów, wystarczy zarejestrować się na tej witrynie poprzez złożenie wniosku o utworzenie konta, co można zrobić tutaj. Liczymy na Waszą pomoc oraz wsparcie merytoryczne przy rozwoju także naszych innych serwisów tematycznych.

Strona:Wolski Zygmunt, Dowgird Tadeusz - Pisanki, jajka malowane wielkanocne.pdf/12

Z Wedateka, archiwa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została zatwierdzonaZbierając materjały do bibljografji ludoznawstwa polskiego, gromadzę wszelkie druki, dotyczące etnografji polskiej, ruskiej, litewskiej i łotewskiej, a także zbiór portretów i autografów, etnografów polskich, ruskich, litewskich i łotewskich; dla tego ośmielam się zwrócić z prośbą o łaskawe nadesłanie
1, własnej, ile można szczegółowej autobiografji, z wymienieniem wszystkich prac drukowanych i znajdujących się w rękopisie (nie pomijając nawet drobnych artykułów i wzmianek), a także ocen tych prac.
2, wszystkich własnych publikacji, wydanych tak w oddzielnych książkach, jak również w pismach codziennych lub innych.
3, własnej fotografji lub portretu rytowanego lub wykonanego jako drzeworyt.

Rozumie się, że to wszystko proszę przysyłać na mój koszt; za każdy przyczynek będę niezmiernie obowiązany, jak również za wszelkie wskazówki, dotyczące życia badaczów ludu lub prac ludoznawczych.

Z poważaniem
Zygmunt Wolski
w Warszawie, Krakowskie-Przedmieście, 5.
  Дозволено Цензурою, Варшава, 12 Марта 1890 г. Druk J. Jeżyńskiego, Warszawa, Nowolipki 9.